تماس با ما

کاربران محترم ، مجله آماده کار از طریق فرم زیر آماده شنیدن نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما می باشد.

ایمیل مجله آماده کار : info@amadekar.ir